• ADRESA
    Holandská 467
    533 01 Pardubice

  • ZAVOLEJTE NÁM
    +(420) 466 052 211-212
    info@hakvelkoobchod.cz

Sortiment

KANALIZACE

PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U), PP, HD-PE, PE

KAMENINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY

BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ POTRUBÍ

SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY

LITINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY

BETONOVÉ A PLASTOVÉ ŠACHTY – KANALIZAČNÍ, ČERPACÍ, REVIZNÍ, ČISTÍCÍ VČ. VYSTROJENÍ

ARMATURY, TVAROVKY

POKLOPY, MŘÍŽE

ČOV, ODLUČOVAČE, JÍMKY, SEPTIKY

POKLOPY, MŘÍŽE

ULIČNÍ, DVORNÍ, HORSKÉ A SORPČNÍ VPUSTI

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

VODOVODY

PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U), PE

LITINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY

ARMATURY, TVAROVKY

ŠACHTY VODOMĚRNÉ VČ. VYSTROJENÍ

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

KOMUNIKACE

DLAŽBY - ZÁMKOVÉ, PLOŠNÉ, RELIÉFNÍ, ZATRAVŇOVACÍ

OBRUBNÍKY - SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÉ, ZAHRADNÍ, ZASTÁVKOVÉ

PALISÁDY, PŘÍDLAŽBA, ŽLABOVKY

LINIOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY

ULIČNÍ, HORSKÉ A SORPČNÍ VPUSTI – PLASTOVÉ A BETONOVÉ

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

POKLOPY, MŘÍŽE

CHRÁNIČKY

 

HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍ A DEŠŤOVOU VODOU

VSAKOVACÍ SYSTÉMY - PLASTOVÉ, BETONOVÉ

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU - PLASTOVÉ, BETONOVÉ

ČOV, ODLUČOVAČE, JÍMKY, SEPTIKY - PLASTOVÉ, BETONOVÉ

ČERPACÍ ŠACHTY VČ. VYSTROJENÍ

 

DŮM A ZAHRADA

PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U)

DLAŽBY - ZÁMKOVÉ, PLOŠNÉ, RELIÉFNÍ

OBRUBNÍKY - SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÉ, ZAHRADNÍ

PALISÁDY

LINIOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY

DVORNÍ VPUSTI

VSAKOVACÍ SYSTÉMY

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

ČOV, JÍMKY, SEPTIKY

ŠACHTY VODOMĚRNÉ


 

Dodavatelé